Testaa oletko vapaa-ajattelija!

Rakkaus ja moraali

Rakkaus ja moraali

Tutkittaessa ihmisten moraalikäsityksiä on käynyt ilmeiseksi, että ne ovat hyvin samankaltaisia riippumatta henkilön uskonnosta tai uskonnottomuudesta. Valtioissa, joissa uskonnottomuus on lisääntynyt, ei ole havaittu rikollisuuden tai muiden sosiaalisten ongelmien lisääntyneen, pikemminkin päinvastoin.

Uskontojen vaikutuksesta kulttuurien moraaliseen kehittymiseen voidaan keskustella. Selvää kuitenkin on, että uskonnoilla ei ole monopolia moraaliin eikä siitä käytävään keskusteluun. Vähintäänkin yhtä painavaa sanottavaa on esimerkiksi biologeilla ja sekulaareilla humanisteilla.

Uskonnollisen moraalin haasteet

Kirjaimellisesti seurattuna uskonto jäykistää moraalisäännöt syntymisajankohtansa maailmankuvan mukaisiksi, jolloin ne väkisinkin laahaavat jäljessä yhteiskunnan ja ihmisyyden kehittyessä. Useimmat kristityt noudattavat Raamatun käskyjä valikoivasti, mikä osoittaa että heilläkin on uskonnon ulkopuolelta tulevia moraalista vaikutteita.

Todellinen moraali ei voi pohjautua gurujen ja muiden auktoriteettien antamiin käskyihin ja uhkauksiin. Auktoriteeteille passiivisesti alistuvan ihmisen oma moraali ei pääse kehittymään, ja hän jää alttiiksi vahingollisille käskyille ja hyväksikäytölle.

Yhteisen etiikan mahdollisuus

Moraaliset periaatteet kuten ”älä tee muille mitä et tahtoisi tehtävän itsellesi” eivät ole ainoastaan Jeesusta, vaan mahdollisesti jopa ihmislajia vanhempia, kuten muiden kädellisten lajien tutkimus antaa aihetta olettaa.

Uskonnoton moraali sallii kyseenalaistamisen ja vapaan keskustelun, se kuuntelee hyvin perusteltuja ja asialliseen tutkimukseen perustuvia mielipiteitä. Se on viime aikoina esim. ottanut ihmisoikeudet nopeammin huomioon kuin pyhiin auktoriteetteihin perustuvat maailmankatsomukset. Uskonnoista riippumattomalla moraalisella ajattelulla voi olla paljon annettavaa hahmoteltaessa globaalia etiikkaa.

Moraalin riippumattomuus uskonnosta:

Sekulaari humanismi:

Jeesusta ja ihmislajia vanhempi moraali:

Uskonnoton moraali, globaali etiikka: