Testaa oletko vapaa-ajattelija!

Uskontokuntiin kuulumattomat

Uskonnottomien määrä

Uskontokuntiin kuulumattomat ovat eräs maamme suurimmista vähemmistöistä, valtakunnallisesti noin miljoonan luokkaa, ja osuus kasvaa. Pääkaupunkiseudulla osuus on vielä muuta maata suurempi, 40 prosentin luokkaa. Ortodoksien ja muiden uskontojen osuus on muutamia prosentteja.

Katsomukset Helsingissä

Kirkkoon kuulumattomista kaikki eivät tietenkään ole ateisteja. Toisaalta ateisteja on kirkon jäseninä. Selvää on, että uskonnottomat ja ateistit muodostavat merkittävän ja kasvavan osan pääkaupunkiseudun väestöstä.

Mitä tästä seuraa?

Helsingin Vapaa-ajattelijat Vapaa-ajattelijoiden liiton jäsenjärjestönä ajaa uskonnottomien etuja, oikeusturvaa ja kulttuuria. Yllä esitetyn kehityksen valossa tämä tehtävä on yhä tärkeämpi. Tavoitteena on uskonnollisesti neutraali kaupunki, joka ottaa uskonnottomat asukkaansa huomioon yhtä lailla eri uskontokuntien rinnalla.

Tavoitteenamme ei ole luterilaisen kirkon lyöminen, vaan sen erityisaseman tarkistaminen: kirkkoa ei enää voi pitää kaikkien kaupunkilaisten edustajana. Sen suosiminen kaupungin yhteistyökumppanina esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa on yhä heikommin perusteltua. Perinne ja totuttu tapa ei riitä perusteeksi olla tekemättä mitään maailman muuttuessa. Kirkon ja kaupungin yhteistyöprojekteista ja niiden rahoituksesta päätettäessä on otettava nykyistä enemmän huomioon kirkkoon kuulumattomat veronmaksajat. Kaupungin toimintojen, esimerkiksi koulujen iltapäiväkerhojen, ulkoistaminen seurakunnille ei ole oikea ratkaisu resurssiongelmiin: kirkon ei voi olettaa toimivan uskonnollisesti neutraalina kasvattajana erilaisista perheistä tuleville lapsille.

elefantti

Uskotko?

Onnistuuko Helsingin Vapaa-ajattelijat edustamaan satoja tuhansia pääkaupunkiseudun uskonnottomia? Meillä ei ole pyhiä auktoriteetteja eikä kiveen hakattuja käskyjä, linjamme kehittyy jatkuvasti aktiivisten jäsenten toiminnan kautta. Tervetuloa keskustelemaan ja osallistumaan.

Linkkejä: