Testaa oletko vapaa-ajattelija!

Oletko vapaa-ajattelija?

 

Vapaa-ajattelijoiden näkemykset eivät ole erityisen radikaaleja, vaan vastaavat paljolti keskiverto helsinkiläisen näkemyksiä. Testaa oletko samoilla linjoilla vai aivan eri mieltä kaikesta.

Testaa!

Eteneminen:

En usko tietäväni, että Jumala on olemassa.

Uskonnoton ihminen voi mielestäni toimia moraalisesti / eettisesti oikein.

Etiikka ei ole uskontojen yksinoikeus, on olemassa myös vahva “maallisen” etiikan traditio.

Ateismi itsessään on vain jumaluskon puutetta. Ateistit voivat olla keskenään eri mieltä mistä tahansa muusta asiasta (esim. moraali, poliittiset käsitykset, elämän tarkoitus).

Uskon tieteellisellä tutkimuksella saatavan luotettavampaa tietoa kuin tuntemuksilla.

Raamatun ja muiden pyhien kirjojen tekstit eivät välttämättä ole totta.

Julkisen viran haltijan ei pitäisi antaa uskonnollisen vakaumuksensa vaikuttaa päätöksiinsä.

Valtion ja kuntien tulisi olla neutraaleja uskontojen ja vakaumusten suhteen.

Uskonnon perusteella ei saisi määrätä sääntöjä uskonnottomille.

Opetuksen on perustuttava tieteelliseen tietoon julkisissa kouluissa.

Kannatan kaikille uskonnon ja vakaumuksen vapautta.

Kannatan kaikille valinnaista ET-opetusta, vanhempien uskonnosta riippumatta.

Tarhalaisten, koululaisten ja varusmiesten ei pitäisi joutua tilanteisiin joissa heidät erotellaan uskonnon mukaan (aamunavaukset, yhteiset jumalanpalvelukset jne.)

Jokaisella on oikeus elää vakaumuksensa mukaisesti, kunhan ei loukkaa toisten oikeuksia.

Perheen vakaumusta on kunnioitettava päiväkodissa ja koulussa.

Jumalan pilkkaamisen ei pitäisi olla rikos, sananvapautta ei saa rajoittaa.

LUE TULOS!